POLITYKA PRYWATNOŚCI

Miło Cię tu widzieć,

To dla mnie znak, że ochrona prywatności jest dla Ciebie ważna i należysz do wąskiego grona odbiorców treści internetowych, którzy mają świadomość jak istotnym kapitałem są dane osobowe. 

W dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.jolaszymanska.pl.   

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKRÓCIE

 • Administratorem danych osobowych jest Jolanta Szymańska-Koperniak.
 • W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności strony internetowej www.jolaszymanska.pl w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: jolaszymanska.kontakt@gmail.com. 
 • Masz także prawo do żądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: jolaszymanska.kontakt@gmail.com. 
 • Zależy mi na tym żebyś była/był świadomy, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy dodając komentarz na mojej stronie internetowej przekazujesz mi swoje dane osobowe. 
 • Ze swojej strony mogę Ci zagwarantować, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne i nie były przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody. 

PODSTAWOWE ZASADY

 • Korzystanie ze strony internetowej www.jolaszymanska.pl jest dobrowolne. 
 • Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywanie mi swoich danych. Zależy mi jednak na tym, żebyś była/był świadomy, że nie podanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonego celu, np. pozostawienia komentarza pod artykułem czy materiałem video. 
 • Dokładam wszelkiej staranności, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne. 
 • Strona internetowej www.jolaszymanska.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania. 
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat np. czasu, który spędzasz na mojej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. 
 • Korzystam także z Facebook Pixel, czyli narzędzia marketingowego, którego celem jest kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook oraz mierzenie ich skuteczności. Oznacza to wykorzystywaniem plików cookies serwisu Facebook. 
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter oraz Google+. 
 • W przypadku odtwarzania na stronie internetowej www.jolaszymanska.pl materiałów umieszczonych na serwisie YouTube informuję o możliwości instalacji plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube. 
 • Na stronie internetowej www.jolaszymanska.pl jest możliwość pozostawienia komentarza przez odwiedzającego stronę. Wszelkie udostępniane dane w celu pozostawienia komentarza są przekazywane dobrowolnie. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozostawienie komentarza podanie adresu e-mail oraz nazwy jest obowiązkowe.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: Jolanta Szymańska-Koperniak.
 • Jestem świadoma zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Nie wszystkie uprawnienie będą przysługiwać Ci bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 
 • Zawsze możesz jednak zwrócić się do mnie z żądaniem pod adresem jolaszymanska.kontakt@gmail.com o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. 

PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania strony internetowej www.jolaszymanska.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • Zamieszczenie komentarza na stronie  w tym celu jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz nazwy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza – art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.
 • Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO). 
 • Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO, jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu. 
 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 • Wykorzystywania plików cookies, podstawą jest treść art. art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli Twoja zgoda.
 • Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook, jest to moje uprawnienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO. 
 • Analitycznym, który polega między innymi na analizowaniu danych, które zbierane są automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług. 

2. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do informacji, 
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na mojej stronie internetowej 

Te podmioty to: 

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:  

 • Kr-cpd (Krakowskie Centrum Przetwarzania Danych) –  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; 
 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google; 
 • Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych;

   b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

PLIKI COOKIES 

 • Strona internetowa www.jolaszymanska.pl używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.  
 • Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przeze mnie  – cookies własne, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam- cookies zewnętrzne.
 • Masz prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunięcia. 
 • Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie. 
 • Strona internetowa www.jolaszymanska.pl wykorzystuje cookies m.in. do:
 • zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony, 
 • ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony,
 • korzystać z narzędzi analitycznych oraz marketingowych

6. Strona internetowa www.jolaszymanska.pl wykorzystuje następujące technologie śledzące: 

 • Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, YouTube czy Instagram

LOGI SERWERA 

 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.jolaszymanska.pl stanowią przedmiot moich praw autorskich. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody. Jeśli musisz skopiować to zrób to jedynie na użytek osobisty. 

2. Jesteś zobowiązana/zobowiązany jest do korzystania z mojej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.