WSPÓŁPRACA

1) Współpracuję z markami i wydawnictwami, których wartości i produkty są spójne z treściami na moich kanałach:

Wartości i odniesienia, które są mi szczególnie bliskie: wzajemny szacunek, zdrowie psychiczne, wartość każdego człowieka, poczucie własnej wartości, złożoność rzeczywistości (pokazywanie szarości pomiędzy czernią i bielą), nierówności społeczne, feminizm; radość, nadzieja i to, co pomaga je w sobie odnaleźć; szukanie własnej, niepowtarzalnej drogi, naturalność, autentyczność, szczerość, wrażliwość, niedoskonałość, akceptacja siebie, asertywność, świadomie budowane relacje, odkrywanie pasji, bezinteresowność, ekologia, środowisko naturalne, roślinne jedzenie.

2) Współpracuję także realizując materiały wideo (nagrania promocyjne, wywiady) dla kanałów zewnętrznych.

 ____________________________

Kontakt w sprawie współpracy:

jolaszymanska.kontakt@gmail.com